bg slider top3

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie ekspertyzy nad trafnością opracowanych wskaźników do narzędzia - osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) dnia 04.09.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekspertyzy nad trafnością opracowanych wskaźników do narzędzia.

Dnia 26.09.2014 r. dokonany został wybór najkorzystniejszej oferty.

pdfwynki_doradz.eduk-zaw.pdf

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert.