bg slider top3

Zapytanie ofertowe na przygotowanie pilotażowej wersji narzędzia

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie pilotażu wstępnej wersji narzędzia w dniu 16.01.2015  w ramach projektu "QUO VADIS?  Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań  zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00), w załączeniu przesyłamy odpowiedzi na pytania, jakie zostały nadesłane przez Oferentów.

Jednocześnie informujemy, iż termin nadsyłania pytań upłynął w dniu  23.01.2015 r.