bg slider top3

Zapytanie ofertowe na przygotowanie platformy off-line

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na przygotowanie platformy off - line ( narzędzie w formie elektronicznej)  ogłoszonego w dniu 19.01.2015  w ramach projektu "QUO VADIS?  Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań  zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/ słuchaczy"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00), w załączeniu przesyłamy odpowiedzi na pytania, jakie zostały nadesłane przez Oferentów.