bg slider top3

Rozpoczęcie projektu QUO VADIS

W marcu 2014 roku Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej rozpoczęła realizację projektu „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest poprawa jakości diagnozy i monitorowania rozwoju predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów poprzez opracowanie do VI 2015 r. ogólnodostępnych, dostosowanych do potrzeb użytkowników 34 materiałów metodycznych i 1 wystandaryzowanego narzędzia.

W chwili obecnej prowadzimy badania fokusowe z następującymi grupami osób:

  1. Z uczniami
  2. Z rodzicami
  3. Z nauczycielami
  4. Ze szkolnymi doradcami zawodowymi
  5. Z psychologami i pedagogami 

Podczas badania jakościowego odbywa się dyskusja dotycząca potrzeb poszczególnych grup osób odnośnie tworzonego narzędzia do diagnozy zainteresowań i kompetencji.