bg slider top3

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych z dnia 19.03.2015 r.

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych, ogłoszonego w dniu 19.03.2015 r. w ramach projektu   „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00), w załączeniu zamieszczamy  odpowiedzi na pytania, jakie zostały nadesłane przez Oferentów.