bg slider top3

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie prac informatycznych - wsparcie badania standaryzacyjnego, naniesienie zmian na elektroniczną wersję narzędzia

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) dnia 19.03.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac informatycznych- wsparcie badania standaryzacyjnego, naniesienie zmian na elektroniczną wersję narzędzia.

Dnia 08.04.2015. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wszystkim potencjalnym Wykonawcom bardzo dziękujemy za złożenie ofert.